Wat was hoi-online.nl vroeger?

Hieronder een korte toelichting wat hoi-online.nl vroeger was. Er is geen sprake van inbreuk op auteursrecht. Het gaat puur om het informeren van de bezoekers.

Doelstelling

HOI, Instituut voor Media Auditing is een onafhankelijke organisatie met als doel het publiceren van betrouwbare, onderling vergelijkbare en overzichtelijke gemiddelde oplagecijfers of andere verspreidingsdata van in Nederland verschijnende media. Door het verzamelen, specificeren, controleren en publiceren van oplages per kwartaal levert HOI een belangrijke bijdrage aan de ‘accountibility’ van reclamebestedingen van adverteerders.

Betrouwbare oplagecijfers zijn zeer belangrijk. Enerzijds voor de adverteerders en mediabureaus die hun mediakeuze deels op deze cijfers baseren. Anderzijds voor de uitgeverijen die door betrouwbare en gecontroleerde oplagecijfers aan te leveren een kwaliteitsstempel verwerven waarmee zij zich onderscheiden van vakgenoten. HOI is onafhankelijk en is gebaseerd op een Joint Industry Committee (JIC) model. HOI is toegankelijk voor iedere uitgeverij/exploitant van dagbladen, tijdschriften en digitale publicaties in Nederland. HOI is aangesloten bij IFABC, de internationale federatie van media audit bureaus.

Ontstaan

HOI, Instituut voor Media Auditing ging in maart 1998 officieel van start. De eerste oplagepublicatie dateert van 1998 Q3. HOI is gebaseerd op een Joint Industry Committee (JIC) model, waarin alle marktpartijen vertegenwoordigd zijn.

Het bestuur bestaat inmiddels uit elf leden en is samengesteld op basis van gelijkwaardigheid uit enerzijds adverteerders (BVA) en mediabureaus (PMA) en anderzijds uitgevers van tijdschriften (NUV) en dagbladen (NDP Nieuwsmedia). Als externe deskundige completeert prof. Dr. P.C. Neijens (Universiteit van Amsterdam) het bestuur. Vanaf 1 januari 2008 is de heer prof. Dr. P.C. Neijens tevens voorzitter van HOI. De heer Visser (NUV) en de heer Kamp (Rabobank) bekleden respectievelijk de functie van penningmeester en secretaris.

Inmiddels zijn er ruim 550 titels aangesloten bij HOI, waardoor naar schatting ruim 90% van de reclame euro’s in betaalde printmedia gewaarborgd is.